Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Γιατί «στην εξ-ουσία έρχονται πάντοτε οι φαύλοι»;

                             Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσες
Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ της εξουσίας & η ΕΞΟΥΣΙΑ της διαφθοράς!
Γιατί οι «χειρότεροι εξ-ουσιάζουν τους καλύτερους και οι πιο κουτοί τους μυαλωμένους;»
Ισοκράτης, Προς Νικοκλέα
Γιατί στην εξ-ουσία υπάρχει δια-φθορά;
 Διότι αυτή η ίδια η «εξ-ουσία» φθείρει, διαφθείρει, είναι «φθορά».
Γλωσσικά «δια-φθορά» και «εξ-ουσία» είναι λέξεις σχεδόν ταυτόσημες.
Το υλικό της οξείδωσης, της σήψης, της αποσάθρωσης:
η λεγόμενη φθορά που βγαίνει, που «ιδρώνει», που διαρρέει...
έξ- έξω από την αρχική ουσία: 
η εξ-ουσία επικάθεται στην επιφάνεια της οργανικής, ανόργανης ουσίας, της μηχανής, του όποιου μηχανισμού & ως σκουριά, μούχλα, δύσμορφο εξόγκωμα,
με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια κίνησης, την κακή εφαρμογή,
τη βαθμιαία διάλυση και αποσύνθεση του όλου μηχανισμού.
Η επισκευή στις μηχανές γίνεται με τα ανταλλακτικά.
Η διόρθωση στους πολιτικούς μηχανισμούς επιτυγχάνεται
με τη συχνή εναλλαγή προσώπων, καθώς το εξαγγελλόμενο
«θέλω και άλλη τετραετία για να καταπολεμήσω
τα φαινόμενα της διαφθοράς», είναι οξύμωρο.
Ο αείμνηστος Κυριάκος Σιμόπουλος στο πόνημά του
(του 1992) με τίτλο «Η διαφθορά της Εξουσίας»
προτείνει για θεραπεία σε όλα αυτά τα δεινά
«τη λυτρωτική άμεση δημοκρατία».
Με την κυβέρνηση να λαμβάνει 9 φορές τον χρόνο ψήφο εμπιστοσύνης.
Με την ενιαύσια θητεία όλων των αρχόντων κ.λπ.

ΤΣΑΚΑ - ΛΩΤΟφάγοι:«Τι αξία έχουν τα λεφτά, μπροστά στην αιωνιότητα του ΣΥΡΙΖΑ»!!!

«Θάνατος» στις συν-τάξεις!!!

                     «Συν-εταξάμην»!!!
Ανατροπές και δυσάρεστες εκπλήξεις μπορεί να κρύβει η έξοδος στη σύνταξη, καθώς μια σειρά διατάξεων ενδέχεται να «εγκλωβίσει» & εγκλωβίζει πλέον τους ασφαλισμένους.
Το τοπίο παραμένει θολό, παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό, που, όπως όλα δείχνουν, θα φέρουν νέες μεγάλες ανατροπές & δυστυχία στην 3η Ηλικία....
Ιδού πως ανέλυσε(πριν από μία 17ετία), τις έννοιες «Θάνατος - σύν-ταξη», ο Ν. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»:
                                                τάξη + μέτρο
                                        Μέσα στο τάσσω εν-τάσσεται ο λόγος της εξουσίας:
η υποταγή στον Ταγό, που επιτελείται με τα τάγματα (λειτουργούν με βία) και κυρίως με τα τάματα (λειτουργούν με ιδεολογία).
Η περίφημη «έν-ταξη» στην κοινωνία -στα πολυώνυμα «εργο-τάξιά» της- γίνεται με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς (πολιτικό, σχολικό, οικογενειακό κ.λπ.) που τάζουν εξασφαλίζοντας 
την ιδεολογική υποταγή και το «έκαστος εφ' ω ετάχθη».

ΣΕΔΑΜ:Σέρνει στο Δικαστήριο εργαζόμενη με παιδί, ο Δήμος Αμαρουσίου!

        Ο δήμος Αμαρουσίου για μια ακόμα φορά «πρωτοπορεί» ...
Πηγαίνει στα δικαστήρια εργαζόμενη, μάνα για το δικαίωμα της στη δουλειά!!! 
Η συγκεκριμένη συνάδελφος που δουλεύει για 10 χρόνια στο δήμο σέρνεται στα δικαστήρια για δεύτερη φορά για να αποδείξει το αυτονόητο.
Συγκεκριμένα η συνάδελφος σύρθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να μπορέσει να έχει Μόνιμη και Σταθερή Δουλειά με πλήρη μισθολογικά και Ασφαλιστικά Δικαιώματα. 
Και αφού κέρδισε το πρώτο δικαστήριο, ο δήμος Αμαρουσίου την ξανά στέλνει για να ξανά αποδείξει το αυτονόητο.
Κατά τα άλλα η «φιλεύσπλαχνη» Διοίκηση δηλώνει ότι κόπτεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων και μάλιστα τους θεωρεί και συνεργάτες.
Καταγγέλλουμε την Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου αλλά και το Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ.
Η Διοίκηση του Δήμου μας δεν είναι μια τυχαία Διοίκηση. 
Ο κύριος Δήμαρχος είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της ΚΕΔΕ και με τη συγκεκριμένη πράξη του δίνει γραμμή και κατεύθυνση και στους υπόλοιπους δημάρχους να καταπατήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αριθ. οικ.8187: Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

& ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου 
Αριθ. οικ. 8187 (Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής (Β΄ 854)) 
Κατηγορία: Κτηματολόγιο Αριθ. οικ.8187 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 3) και 24 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 1) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α΄ 67), αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162). 

ECOMOBILIT​Y: Την Τρίτη η εκδήλωση για την Οικολογική & Ανεμπόδιστη Μετακίνηση

Στο 13ο Δ.Σ. Χαλανδρίου το επιμορφωτικό σεμινάριο ΔΘΔ «Μαθαίνω για τα Δάση»

      «Βιωματικές δραστηριότητες για το δάσος»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας ως Συντονιστικός Φορέας του
Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» προτίθεται να διοργανώσει, δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 4 διδακτικών ωρών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Eθνικό Χειριστή του Δικτύου, και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρες 4.45 μ.μ. - 8.00 μ.μ. με θέμα: 
«Βιωματικές δραστηριότητες για το δάσος». 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο 13ο Δ.Σ. Χαλανδρίου (Ολύμπου & Ηλείας, τηλ. 2106849439). 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εστιασμένα στη θεματική του δάσους, καθώς και η ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του Δικτύου. 
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα επιλεγούν 40 εκπαιδευτικοί. 

Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις διαφημίσεις από τα άρθρα, μαθητές & φοιτητές!!!

Λέγεται ότι τα παιδιά είναι το μέλλον, αν όμως αυτό ισχύει τότε το «μέλλον» ενημερώνεται με λάθος τρόπο.
Αυτό είναι τουλάχιστον το συμπέρασμα μιας νέας μελέτης του Πανεπιστήμιου του Stanford όπου οι ερευνητές αξιολόγησαν την ικανότητα των μαθητών να συλλέγουν πληροφορίες από πηγές. Περιέγραψαν τα αποτελέσματα σαν «μπερδεμένα» και «απειλή για την δημοκρατία».
Την περίοδο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι συντάκτες μέσων ενημέρωσης αντιμετωπίζουν την λεγόμενη «κρίση των ψεύτικων ειδήσεων», η μελέτη αυτή φωτίζει την άλλη πλευρά της εξίσωσης: 
Τι συμβαίνει όταν οι αναγνώστες μπερδεύονται. 
Οι ερευνητές της Σχολής Εκπαίδευσης του Stanford μελέτησαν για έναν χρόνο τον τρόπο που αξιολογούσαν οι μαθητές σε όλη την χώρα πληροφορίες από πηγές του διαδικτύου. 
Ζητήθηκε από περίπου 7,800 μαθητές γυμνασίου, λυκείου και κολεγίου σε 12 πολιτείες να αξιολογήσουν πληροφορίες που αναφέρονταν σε tweets, σχόλια και άρθρα.
Διαβάζοντας τα αποτελέσματα, οι ερευνητές «σοκαρίστηκαν» από την αδυναμία των μαθητών να απαντήσουν αποτελεσματικά ή να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των πληροφοριών που τους δόθηκαν. 
Ορισμένοι μαθητές, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιοι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης είναι ψεύτικοι, ποιες πηγές είναι αξιόπιστες και ποιες πηγές είναι ουδέτερες και ποιες προέρχονταν από ομάδες πίεσης η ακτιβισμού.
Το 80% των μαθητών μέσης εκπαίδευσης πίστευε ότι χορηγούμενες δημοσιεύσεις (διαφημίσεις) ήταν πραγματικές ειδήσεις.

«Τοίχος της Καλοσύνης» & στη γειτονιά του Παρατηρητηρίου Αμαρουσίου!

                                                Η ζήτηση μεγάλη, αλλά η προσφορά μικρή...

                             Ας κάνουμε μια προσπάθεια να θυμόμαστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη!

Ένωση Αθέων & Πάντειο, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα, «Κράτος & Εκκλησία: Προσεγγίσεις»

Εκδηλώσεις, Βιβλιοπαρουσιάσεις & Διαλέξεις από τα «Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης»

Τετάρτη 1η Μαρτίου, 19.00
Ευριπίδης στην Κηφισιά (Κηφισίας 310)
Παρουσίαση βιβλίων:
Ανισότητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης: 
Τάσος Γιαννίτσης - Σταύρος Ζωγραφάκης &
Το ασφαλιστικό και η κρίση: Τάσος Γιαννίτσης
Με τις επιπτώσεις της κρίσης να έχουν σήμερα διαχυθεί σε κάθε πτυχή της πραγματικότητάς μας, προϋπόθεση για να δούμε τι επιτέλους πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε πίσω μας τα λάθη μας και να θελήσουμε συλλογικά «να κάνουμε κάτι».
Ο ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Τάσος Γιαννίτσης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Ζωγραφάκης θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό.
Πέμπτη 2 Μαρτίου, 19.00
Ευριπίδης στη Στοά (Α. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι)
Παρουσίαση βιβλίου: Οράματα και χίμαιρες, του Αλέξανδρου Π. Μαλλιά (εκδ. Ι. Σιδέρης)

Την Τρίτη ο «Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2017»

EUROPEAN SOCIAL INNOVATION COMPETITION
Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), θα ξεκινήσει ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2017 στην Αθήνα, Ελλάδα.
Με νέο θέμα κάθε χρόνο, το οποίο αφορά τα πιεστικότερα προβλήματα της Ευρώπης, ο διαγωνισμός του 2017 επικεντρώνεται στη μείωση των διαφόρων μορφών ανισότητας.
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης, μαζί με την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ρανια Αντωνοπούλου.
 Στα πλαίσια της έναρξης του διαγωνισμού εμπειρογνώμονες από τον χώρο της κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα, αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη, θα συναντηθούν για να συζητήσουν: 
Για την κοινωνική καινοτομία και για τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες μορφές ανισότητας θα μπορούσαν να μειωθούν, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι τεχνολογικές αλλαγές.
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι:
►Αμαλία Ζέπου, Αντιδήμαρχος Αθηναίων αρμόδια για την κοινωνία των πολιτών και την καινοτομία, και
►Ουρανία Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
►Τοπικοί εμπειρογνώμονες και πρωτοβουλίες όπως οι:
Σοφία Λάμπρου ImpactHub, Αθήνα, Ελλάδα

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου το «Fabspace 2.0 Open Days»

                                  Δηλώστε συμμετοχή και γνωρίστε τα FabLabs
Το έργο FabSpace 2.0, στο οποίο συμμετέχει το si-Cluster, στοχεύει να κινητοποιήσει τους φοιτητές, τους επαγγελματίες και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη γύρω από θέματα διαστημικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα γεωπαρατήρησης (Earth Observation) και να τους διασυνδέσει με πλήθος εργαλείων και δεδομένων που μπορούν να αξιοποιήσουν για να υλοποιήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα ή προϊόν.

Την Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

OKTΩ (08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(5/2017) του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου, στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ.ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΔΗ)
2. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής (υποθ.Ειρήνη Ρομποτή)
3. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Β' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"

Την Πέμπτη στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΤΡΙΑ (03) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (8/2017), η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201 * Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. «Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια με τίτλο:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ”».

«Colour Day Festival» σήμερα στην Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως στο Μαρούσι

Παραδοσιακά θα γιορτάσει & εφέτος την Καθαρά Δευτέρα, το Μαρούσι

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Cine Ρήξη: αφιέρωμα στο έργο του Δήμου Αβδελιώδη

Κινηματογραφικό αφιέρωμα στο έργο του Δήμου Αβδελιώδη(2, 16 & 30 Μαρτίου)
Η ταινιοθήκη της Ρήξης θα πραγματοποιήσει τον Μάρτιο κινηματογραφικό αφιέρωμα στο έργο του Δήμου Αβδελιώδη 
θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:
«Το δέντρο που πληγώναμε», 
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, 19:30
«Νίκη της Σαμοθράκης», 
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 , 19:30
«Η εαρινή σύναξις των αγροφυλάκων», 
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 , 19:30
χώρος πολιτικής & πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής» Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα
Λίγα λόγια για τις ταινίες
Το δέντρο που πληγώναμε: 
ταινία παραγωγής 1986. 
Σκηνοθεσία και σενάριο: Δήμος Αβδελιώδης.
Ο τίτλος αναφέρεται στην επεξεργασία της μαστίχας, όπου για να ληφθεί το δάκρυ τα μαστιχόδεντρα «κεντιούνται» (πληγώνονται).
Πλοκή
Η ιστορία διαδραματίζεται στη Χίο του 1960. 
Δύο μικρά αγόρια και πολύ καλοί φίλοι έρχονται σε σύγκρουση λίγο πριν το κλείσιμο του σχολείου για τις καλοκαιρινές διακοπές με αφορμή ένα άτυχο συμβάν. Αργότερα, στα μέσα του καλοκαιριού, ξαναβρίσκονται. Το υπέροχο καλοκαίρι που θα περάσουν διακόπτεται σύντομα από την έλευση του φθινοπώρου.

Ο «Αδύναμος κρίκος» την Τετάρτη στην Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης

«Μια κατσαρόλα παραμύθια» το Σάββατο 4 Μαρτίου στο «Ιδιόμελο»!

Χρειάζεται μία Νυρεμβέργη του φιλελευθερισμού!!!

                                         Ο ΒΑΛΤΟΣ & η ΦΩΤΙΑ
Ο «βάλτος» [Σημ. Μετ. πρόκειται για αναφορά στο σύνθημα «Drain the Swamp» του Trump] θα γίνει το νέο όνομα της παγκοσμιοποιητικής σέκτας που την αποτελούν οι οπαδοί της ανοικτής κοινωνίας, οι μανιακοί LGBT
ο στρατός του Soros, οι μετά - ανθρωπιστές & ούτω καθεξής. 
Η αποξήρανση του βάλτου δεν είναι μία επιτακτική ανάγκη μόνον για την Αμερική. 
Πρόκειται για μία πρόκληση που αφορά όλους μας. 
Σήμερα κάθε λαός έχει τον βάλτο του που τον καταπιέζει. 
Εμείς, όλοι μαζί, πρέπει να ξεκινήσουμε τον αγώνα εναντίον του ρωσικού βάλτου, του γερμανικού βάλτου, του ιταλικού βάλτου, του ελληνικού κλπ. 
Έφθασε η στιγμή να απελευθερώσουμε τις κοινωνίες μας από την επίδραση του βάλτου.
Οι Ευρωπαϊκές άρχουσες τάξεις, καθώς και ένα μέρος της ρωσικής ελίτ (ακόμα φιλελεύθερο), θα πρέπει να κατηγορηθούν για αυτό που είναι: 
μία συμμορία διεφθαρμένων, διεστραμμένων, άπληστων τραπεζιτών, καταστροφείς του πολιτισμού και των ταυτοτήτων
Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αποξηράνουμε τον ευρωπαϊκό βάλτο. 
Αρκετά με τον Ολάντ, την Μέρκελ και τις Βρυξέλλες, η Ευρώπη στους Ευρωπαίους! 
Ο Σόρος και η σέκτα του θα πρέπει να καταδικαστούν δημοσίως ως εγκληματίες.
Από αυτή την στιγμή και μετά, ο βάλτος θα θεωρείται ένα φαινόμενο εξωεδαφικό, όπως ένα διεθνές τρομοκρατικό δίκτυο. 
Ο βάλτος είναι παντού και πουθενά.

«Διάσκεψη Κορυφής Παγκόσμιας Κυβέρνησης»:Bγάζουν τη μάσκα, οι κορυφαίοι παγκοσμιοποιητές

Στην συνάντηση της ετήσιας «Διάσκεψης Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης» την προηγούμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτω από τη σκιά ενός αντίγραφου του μνημείου του ναού του ψευτο-θεού Βάαλ, κορυφαίοι παγκοσμιοποιητές & αναγνωρισμένοι ηγέτες από όλο τον πλανήτη προσέφεραν μια σειρά από εκπληκτικές αποκαλύψεις για την ατζέντα τους. 
Από τον σοσιαλιστή νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών & το μάχιμο αφεντικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μέχρι τους εθνικούς κυβερνήτες και τους κρατικοδίαιτους καπιταλιστές φίλους τους, πάνω από εκατό διακεκριμένοι ομιλητές δίδαξαν στους χιλιάδες παρευρισκόμενους για την υποτιθέμενη αναγκαιότητα της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας, του κρατισμού, της παγκόσμιας κυβέρνησης, για την κοινωνική μηχανική, την «βιωσιμότητα»  και πολλά άλλα. 
Mεταξύ των ομιλητών, ο κρατικοδίαιτος δισεκατομμυριούχος Elon Musk, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι πρέπει να συγχωνευθούν με τις μηχανές και οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν σε όλους ένα εισόδημα.
Παρά τη συμμετοχή πολύ σημαντικών ομιλητών, στην ίδια την αμφιλεγόμενη συνάντηση, που διοργανώθηκε από τους ισλαμιστές κυβερνήτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τους συνεργάτες τους, πολύ λίγη προσοχή δόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ 
(δεν συζητάμε καν για την Ελλάδα). 
Κατά ειρωνικό τρόπο, μερικά από τα κατεστημένα ΜΜΕ των ΗΠΑ, όπως το «αριστερό» CNN, παρουσιάστηκαν μεταξύ των εταίρων της Συνόδου Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης!!! 

Η «οικονομική ενσωμάτωση»

Προωθείται με τη βοήθεια της « ελίτ των ελίτ», η καταναγκαστική υιοθέτηση από όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη ενός βιομετρικού ψηφιακού αριθμού αναγνώρισης - καθώς επίσης οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, με την ταυτόχρονη κατάργηση των μετρητών.  
 -----------------------------------------------------------------------------------------
Κατά τη διάρκεια μίας ημερίδας του αμερικανικού υπουργείου οικονομικών που αφορούσε την οικονομική ενσωμάτωση, τη συμμετοχή δηλαδή όλων των ανθρώπων στο σύστημα του χρέους, ο κ. B. Gates δήλωσε ότι, το ίδρυμα του θα καταφέρει να μετατρέψει όλες τις πληρωμές στην Ινδία, στο Πακιστάν και στη Νιγηρία σε ηλεκτρονικές - πως έως τα τέλη του 2018 όλες οι οικονομικές συναλλαγές σε αυτές της χώρες θα έπαυαν να εκτελούνται με μετρητά (πηγή: Haring).
Ανακοίνωσε επίσης ότι, ήδη από το 2018 συνεργάζεται με την κεντρική τράπεζα της Ινδίας, στη βάση ενός εκτελεστικού διατάγματος του προέδρου των Η.Π.Α. από το 2012 - το οποίο έχει σχέση με την προστασία των ζωτικών συμφερόντων της υπερδύναμης σε θέματα ασφαλείας. 

Η μαλθακοποίηση των αγοριών!!!

Ίσως να ανήκω στη τελευταία γενιά αγοριών όπου έζησε τα παιδικά της χρόνια στην αλάνα, την βρομιά, την αντιπαλότητα και το βουνό
Δεν υπήρχε μέρα που να μην επιστρέφω στο σπίτι βρόμικος και με εκδορές σε όλο το σώμα μου. 
Ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, ξεκινούσαμε από το πρωί τις δραστηριότητες και τελειώναμε αργά το βράδυ, ακούραστοι και ανεξάντλητοι από ενέργεια. 
Παίζαμε ποδόσφαιρο, ποδήλατο, καλαθοσφαίριση, κρυφτό, κυνηγητό και κάναμε κάθε λογής παιδικές μπαγαποντιές και αταξίες
Αρπάζαμε μούρα και δαμάσκηνα από τις αυλές, επισκευάζαμε μόνοι μας τα ποδήλατά μας, φτιάχναμε ξίφη από σανίδες και δόρατα από χοντρά κλαδιά και παλεύαμε μεταξύ μας. 
Στο σχολείο υπήρχε αντιπαλότητα και ανταγωνισμός, μπορεί να είχε & νταήδες, αλλά μαθαίναμε να τους αντιμετωπίζουμε. 
Γενικά δεν ήμασταν τόσο ευαίσθητα παιδιά, ούτε παίρναμε βαριά ο,τι μας έκαναν, το ξεπερνούσαμε γρήγορα. 
Σήμερα θα μας χαρακτήριζαν αγροίκους και απολίτιστους. 
Όμως παρά τις σκανδαλιές και το θράσος που υπήρχε μεταξύ μας, διαπνεόμασταν από ένα σεβασμό και φρόνιμο ήθος, για να χρησιμοποιήσω λόγια του Κολοκοτρώνη περί φρονίμου ελευθερίας, προς τους μεγαλύτερους, τους δασκάλους, τα όργανα της τάξης & τους γονείς μας
Δεν θέλω να εξιδανικεύσω εκείνη την εποχή και τη γενιά μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Τα σύγχρονα αγόρια διακρίνονται για την μαλθακότητα & την ηττοπάθειά τους
Γεννήματα υπερπροστατευτικών γονέων που έχουν αναθρέψει μία γενιά άβουλων ανθρώπων που δεν λερώθηκαν ποτέ, δεν χτύπησαν ποτέ, δεν τσακώθηκαν και γενικώς έπαψαν να ζουν πριν προλάβουν να γεράσουν. 

Δέχθηκε «bullying» επειδή ήταν ετεροφυλόφιλη, πρώην μπασκετμπωλίστρια του Αθηναϊκού!!!

Για την κατάσταση που επικρατεί στο WNBA  μίλησε σε αμερικανική ιστοσελίδα, η πρώην γκαρντ του Αθηναϊκού, Καντίς Ουίγκινς, καταγγέλλοντας το bullying που της έγινε επειδή είναι ετεροφυλόφιλη!!!
Η Καντίς Ουίγκινς αγωνίστηκε στα μέρη μας με τη φανέλα του Αθηναϊκού (2009 -’10) για ένα μόλις χρόνο, αλλά κατάφερε σε αυτό το διάστημα να βάλει το όνομά της στην ιστορία, ως μέλος της ομάδας που κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο (EuroCup Women) στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ.
Η πρώην παίκτρια της ομάδας του Τζώρτζη Δικαιουλάκου, που ένα χρόνο αργότερα κατέκτησε τον τίτλο στο WNBA, αποφάσισε πέρσι να αποσυρθεί από τη δράση, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά. 
Ούσα μόλις 30 ετών, κι έχοντας καταγράψει συνεχόμενες καλές εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, η απόφασή της να πει “αντίο” στη δράση τόσο νωρίς, παραξένεψε πολύ κόσμο. Ένα χρόνο μετά όμως, η ίδια έδωσε τις απαντήσεις. Σε όλα.
Κι όπως αποκάλυψε, αιτία και αφορμή στο “αντίο” αποτέλεσε η ρατσιστική συμπεριφορά που αντιμετώπισε στο WNBA. 
Επειδή ήταν ετεροφυλόφιλη!
Να τι είπε η Καντίς Ουίγκινς στην “The San Diego Union – Tribune” για το bullying που βίωσε στις ΗΠΑ, τις καταστάσεις που επικρατούν στο WNBA και το μίσος που καλλιεργείται για τις κοπέλες που φωνάζουν πως είναι straight:
Για την παρουσία της στο WNBA: “Δεν θα έλεγα ότι ήταν ένα όνειρο που έγινα πραγματικότητα. Για την ακρίβεια, ήταν το ακριβώς αντίθετο. Ήθελα να παίξω δύο ακόμη χρονιές στο WNBA, αλλά η εμπειρία που είχα από το πρωτάθλημα δεν μου άφηνε πολλά περιθώρια σκέψης γι αυτό το θέμα.

Με απόφαση Τσίπρα, αυξάνονται οι μέρες της Σαρακοστής!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ

Πέφυκε γαρ το ανθρώπειον δια παντός άρχειν του είκοντος, φυλάττεσθαι δε το επιόν
Θουκυδίδης V,61
Είναι ίδιον του ανθρώπου να εξουσιάζει πάντοτε όποιον δεν αντιστέκεται και να αμύνεται σε όποιον του επιτίθεται
Στις 8 Νοεμβρίου 2016 δεδομένα παγκόσμιων ισορροπιών σείσθηκαν εκ θεμελίων κι άρχισαν να καταρρέουν. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ άλλαξε δια μιας «εγγυήσεις» ασφαλείας που θεωρούνταν απρόσβλητες· δημιούργησε κατάσταση υστερίας στην «ενωμένη» Ευρώπη που σταδιακά αποσυντίθεται· έσπειρε αβεβαιότητα μεταξύ των ισχυρών του Γης· και ανέτρεψε με μια κίνηση αδιάρρηκτες θεωρούμενες βάσεις Δυτικής συνεννόησης, διαβούλευσης, και λήψης κοινών στρατηγικών αποφάσεων.
Η θύελλα Τραμπ βρίσκει την Ελλάς σε έκτακτη και εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. 
Κατεστραμμένη οικονομικά και δέσμια μιας βάρβαρης ξένης κατοχής πολύ πιο επικίνδυνης απ’ αυτήν της ένοπλης παρουσίας ξένων δυνάμεων εντός της χώρας, η Ελλάς βρίσκεται υπό την απαράδεκτη και παράνομη επιτροπεία δανειστών και των φερέφωνων τους που εξόφθαλμα αδιαφορούν για την επιβίωση της χώρας ως ανεξάρτητου κράτους και την ασφάλεια του πληθυσμού της.
Το γιατί και πώς η κρίση εθνικού χρέους δολοφόνησε προμελετημένα την Ελλάδα αναπτύσσεται περιληπτικά εδώ. 
Η σκοτεινή αυτή κατάσταση αναπτύσσεται και εδραιώνεται περαιτέρω εξ αιτίας της απάθειας ενός καθημαγμένου πληθυσμού που είναι πλέον απλός θεατής της άτακτης πτώσης των πάντων, της κατάρρευσης του διάτρητου πολιτικό-κομματικού πλέγματος που όμως δεν μεταφράζεται σε πολιτική πρόοδο, της αυξανόμενης φτωχοποίησης του, και της εξαΰλωσης των όποιων περιουσιακών του αποθεμάτων ή ό,τι έχει απομείνει απ’ αυτά.

Η Mη «έκδοση» των 8 ως καταλύτης της Τουρκικής προκλητικότητας

Στις 26 Ιανουαρίου ο Άρειος Πάγος απέρριψε το τουρκικό αίτημα για έκδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι είχαν διαφύγει από τη χώρα τους με ελικόπτερο την επαύριο του αποτυχημένου πραξικοπήματος του Ιουλίου. 
Αιτία της απόφασης ήταν ότι στη χώρα τους δεν θα έχαιραν μεταχείρισης βάσει των κανόνων που υπαγορεύει το διεθνές δίκαιο και, εν γένει, ο Δυτικός Πολιτισμός. (Ellis and Labropoulou, 2017)
Η πράξη αυτή έδωσε στην Άγκυρα την τέλεια δικαιολογία για να κλιμακώσει την αναθεωρητική ατζέντα που πάγια έχει εις βάρος της χώρας μας. 
Άμεσα το Τουρκικό ΥΠΕΞ εξέδωσε δηλώσεις πως η στάση της Ελλάδας είναι αδικαιολόγητη, απειλώντας με αντίποινα.
Οι Τουρκικές ενέργειες και η Ελληνική αντίδραση
Τα απειλούμενα αντίποινα εκδηλώθηκαν άμεσα. Στις 29 Ιανουαρίου, μόλις τρεις ημέρες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο Τούρκος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Akar Hulusi, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς των τριών Κλάδων, επιβιβάζεται σε μία πυραυλάκατο και, συνοδευόμενος από δύο σκάφη ειδικών επιχειρήσεων που μετέφεραν αμφίβιους καταδρομείς, μπαίνει σε ελληνικά χωρικά ύδατα και κάνει τον περίπλου των Ιμίων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλύμνου.

Τι στήνεται στον Έβρο με τους «Επαγγελματίες» Τούρκους Κομάντος ;


Οι Τούρκοι Μόνιμοι Επιλοχίες Χαλίτ Τσετίν και ο Φατίχ Αρικ  που φέρεται να ανήκουν στην Μονάδα των Τούρκων Κομάντος θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι να εξεταστεί το αίτημα πολιτικού ασύλου που υπέβαλλαν την περασμένη Δευτέρα 15 του μηνός!
Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία και την ΕΥΠ, την περασμένη Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου οι δύο κομάντος εισήλθαν από τον Έβρο με τα πόδια.
Δύο ημέρες αργότερα παρουσιάστηκαν με Έλληνα δικηγόρο; 
Στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας και παραδόθηκαν αποκρύπτοντας όμως την πραγματική τους ταυτότητα.
Αμέσως ενημερώθηκε το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για Κομάντος;  
Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έλαβαν από τις τουρκικές αρχές όταν ζήτησαν στοιχεία για να τους ταυτοποιήσουν.
Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι οι δύο  στρατιωτικοί πρόκειται για επαγγελματίες  έχουν αρνητική στάση και παρά τις ερωτήσεις των αστυνομικών sic  επιμένουν να κρατούν τα στόματα τους ερμητικά κλειστά.
Μάλιστα όχι μόνο απέκρυπταν ότι είναι στρατιωτικοί αλλά δήλωναν και άλλα επαγγέλματα συγκεκριμένα ηλεκτρολόγοι σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα νερά και να  κρατήσουν μυστική την ιδιότητα τους. 55

Συνάντηση με θέμα:«Απ' τον Έρντογαν των Μεταρρυθμίσεων στον Έρντογαν του Σήμερα»

Την Τρίτη η εκδήλωση: «Το Κυπριακό Ζήτημα: Ένα βήμα πριν τη λύση»;

Η SAFIA – Student Association for International Affairs σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Εργαστήριο Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης και Μείζονος Ανατολής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Το Κυπριακό Ζήτημα: Ένα βήμα πριν τη λύση;» στο αμφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1) την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ.

Απόψε το Αποκριάτικο Πάρτυ του Συλλόγου Γονέων 13ου Δ. Σ. Αμαρουσίου

Στις 9:30 π.μ. η Μαθητική αναδάσωση στο Πεντελικό

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη αύριο Παρασκευή ξανά στο «BABEL»

Τάμπα τούμπα,Τάμπα τούμπα, γειά σου Αλέξη κωλοτούμπα!

Το «Εστιατόριο που τρων τα ΣΥΝεργεία» ... του ΣΥΡΙΖΑ!!!


ΣΥΝεστίαση Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Κηφισιάς στο «Common Secret»:
Ξεφάντωσαν μέχρι πρωίας οι κ.κ. Νίκος Βούτσης, Πάνος Σκουρλέτης, Γιάννης  Μπαλάφας, Νίκος Φίλης, Χαρά Καφαντάρη & Κώστας Ζαχαριάδης!
Μέχρι πρωίας ξεφάντωσαν το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στο ταπεινότατο  café -restaurant  «Common Secret», o Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, ο πρώην υπουργός Παιδείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Χαρά Καφαντάρη, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ  Κώστας Ζαχαριάδης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου εσωτερικών Κώστας Πουλάκης, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Θόδωρος Κιτσάκος, ο δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος κ.α. επίσημοι, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην ΣΥΝεστίαση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ της ΚΗΦΙΣΙΑΣ, της πρωτεύουσας των Προλετάριων